MU Hắc Vương | TEST: 10/03 - OPEN: 12/03

TỔNG HỢP GIÁP TRỤ - SET ITEM CÓ TRONG MU ONLINE

Giáp Trụ - Set Item

Chiến Binh - Dark Knight


Bộ Da
Leather Set

Bộ Đồng
Bronze Set

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

Bộ Thiên Kim
Brass Set

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

Bộ Thần Thoại
Titan Set

Bộ Hoàng Long
Brave Set
     

Tiên Nữ - Elf


Bộ Trinh Nữ
Vine Set

Bộ Lụa
Silk Set

Bộ Thiên Thanh
Wind Set

Bộ Ngọc Bích
Spirit Set

Bộ Kim Ngân
Guardian Set

Bộ Giai Nhân
Divine Set

Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set

Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set

Bộ Thần Nữ
Iris Set

Bộ Anh Vũ
Faith Set

Bộ Thiên Vũ
Seraphim Set
 

Phù Thủy - Dark Wizard


Bộ Vải Thô
Pad Set

Bộ Xương
Bone Set

Bộ Ma Thuật
Legendary Set

Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

Bộ Thần Ma
Venom Mist Set

Bộ Ánh Trăng
Eclipse

Bộ Quỷ Vương
Hades Set
     

Đấu Sĩ - Magic Gladiator


Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

Bộ Hồng Long
Volcano Set

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

Bộ Hủy Diệt
Phantom Set

Bộ Bóng Ma
Destroyer Set
 

Chúa Tể - Dark Lord


Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

Bộ Hoàng Kim
Glorious Set

Bộ Thái Dương
Sunlight Set

Bộ Đế Vương
Paewang Set
 

Thuật Sĩ - Summoner


Bộ Thuật Sĩ
Mistery Set

Bộ Hỏa Thiên
Red Wind Set

Bộ Ma Pháp
Ancient Set

Bộ Phục Ma
Black Rose Set

Bộ Thạch Anh
Aura Set

Bộ Huyết Vương
Lilium Set

Bộ Nữ Hoàng
Queen Set
 

Thiết Binh - Rage Fighter


Bộ Địa Long
Sacred Set

Bộ Bạch Hổ
Storm Hard Set

Bộ Quyền Lực
Piercing Set

Bộ Bạch Long
Soul Phoenix Set

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 408] 10-03-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 298] 10-03-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 382] 10-03-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 392] 10-03-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 582] 10-03-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 292] 10-03-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 273] 10-03-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 303] 10-03-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 267] 10-03-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 276] 10-03-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 274] 10-03-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 268] 10-03-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 278] 10-03-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 925] 10-03-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 270] 10-03-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 265] 10-03-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1398] 10-03-2024
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1475] 10-03-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1088] 10-03-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1102] 10-03-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1161] 10-03-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 891] 10-03-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1008] 10-03-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 1138] 10-03-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1030] 10-03-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 625] 10-03-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 523] 10-03-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 794] 10-03-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 563] 10-03-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 493] 10-03-2024
  Xem tất cả các bản tin